OPEN DAILY 10:00 - 18:00


Jakubská 4, Praha 1, 110 00 Czech Republic +420 224 827 926 info@galeriejakubska.com
OPEN DAILY

This is alternative content.

 

Coming soonPod záštitou Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, vystaví v Galerii Jakubska svá díla ukrajinský umělec Ivan Marčuk. Výstava se koná 25.08 – 10.09.2017. Marčuk je Národním umělcem Ukrajiny a géniem moderního umění. Skrze jeho tvorbu vícerozměrných obrazů světa, udává trendy a rozvíjí perspektivy postindustriální civilizace. Mistrovská díla Ivana Marčuka úspěšně hrají roli ve veřejné diplomacii, spojují lidi ve jménu lásky a dobra.


Click for More / Více


Coming soonOrganized with the Embassy of Ukraine in Prague, Ukranian artist Ivan Marchuk will exhibit his work at Galerie Jakubska from 25.08 – 10.09.2017. Marchuk is The People’s Artist of Ukraine and a genius of modern art. Through his creation of multidimensional pictures of the Universe, he determines trends and develops perspectives of a post-industrial civilization. Ivan Marchuk’s masterpieces successfully play a role in public diplomacy, uniting people in the name of Love and Goodness.


Click for More / Více

 

© Galerie Jakubska - New Impressionism. Limited 2017. All rights reserved.

Images of contemporary art on this website may not be reproduced
without prior permission of Jakubska Gallery or the artists.
+