OPEN DAILY 10:00 - 18:00


Jakubská 4, Praha 1, 110 00 Czech Republic +420 224 827 926 info@galeriejakubska.com
OPEN DAILY

This is alternative content.

 

Výstava obrazů, která se bude konat ve dnech 6. června až 16. června 2017 představí díla dvou umělců, Alexandra Onishenka a zcela poprvé i Claudia Fabbricatore. Tento umělec je studentem Mezinárodní školy černého plátna tudíž všechna jeho vystavená díla budou ztvárněna výhradně na černém podkladě.


Claudio Fabbricatore je italský malíř, který byl inspirován uznávaným umělcem Alexandrem Onishenkem. Osvojil si jeho osobitou techniku malování pouze na černé plátno s pomocí malířské špachtle. Fabbricatore obrazy vybízí pozorovatele k rozjímání, přeměňují myšlenky diváka na klid, pohodu a uvolnění.

Click for More / Více


The painting exhibition from 6.7.2017-16.7.2017 will feature works from both Claudio Fabbricatore and Alexandr Onishenko, with the primary focus being on Fabbricatore. The artist is a student of the International Art School of Black Canvas and all presented works will be exclusively oil on black canvas.

Claudio Fabbricatore is an Italian painter who was inspired by acclaimed painter Alexandr Onishenko. He has adopted Onishenko’s signature technique of painting on Black Canvas with a palette knife. The work of Fabbricatore pushes the observer towards contemplation, while transforming the viewer’s mind into a state of quiescence, wellbeing and relaxation.


Click for More / Více

 

© Galerie Jakubska - New Impressionism. Limited 2017. All rights reserved.

Images of contemporary art on this website may not be reproduced
without prior permission of Jakubska Gallery or the artists.
+