OPEN DAILY 10:00 - 18:00


Jakubská 4, Praha 1, 110 00 Czech Republic +420 224 827 926 info@galeriejakubska.com
OPEN DAILY

This is alternative content.

 

“Photo Exhibition of Sergii V. Tarasov – Výstava Fotografií Sergiie V. Tarasova”

The exhibition named “My Ukraine“ took place under the patronage of Ambasador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine, Ivan Grytsak. It was designed to make Ukraine appear as a romantic wonderland, similar to the historical chronicles.

Výstava, nazvaná „Má Ukrajina“, byla organizována pod záštitou mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny Ivana Grytsaka. Je inspirována historickými kronikami, ve kterých je Ukrajina presentována jako romantická země divů.

Opening Ceremony – Slavnostní zahájení výstavy: 8.11.2012

 

Sergii Tarasov is a well known photographer who has published more than 50 photographical books and photo albums. He is most famous for his ability to capture the beauty of Ukraine.

Mr. Tarasov personally attended the opening evening where he was signing his newest photographic book “Golden Apple,” a celebration of architectonical heritage of Ukraine.

 

Sergii Tarasov je známý fotograf, jemuž bylo publikováno více než 50 fotografických knih a fotoalb. Je nejvíce uznáván pro jeho umění zachytit krásy Ukrajiny.

Pan Tarasov se osobně zúčastnil zahajovacího večírku, kde také podepisoval své nejnovější autorské fotoalbum „Zlaté Jablko“, oslavující architektonické dědictví Ukrajiny.

Exhibition dates: 8.11.2012 – 11. 11. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Galerie Jakubska - New Impressionism. Limited 2017. All rights reserved.

Images of contemporary art on this website may not be reproduced
without prior permission of Jakubska Gallery or the artists.
+