OPEN DAILY 10:00 - 18:00


Jakubská 4, Praha 1, 110 00 Czech Republic +420 224 827 926 info@galeriejakubska.com
OPEN DAILY

This is alternative content.

 


Painting Exhibition of Ivan Marchuk in Prague at Galerie Jakubska 25.08 – 10.09.2017.

Ivan Marchuk – the living legend of Ukrainian art. He is The People’s Artist of Ukraine and a genius of modern art. He is the only Ukrainian artist recognized by the International Academy of Modern Art in Rome as a member of the “Golden Guild”. In 2007, The Daily Telegraph included Ivan Marchuk in the top 100 geniuses of our time because he creates multidimensional pictures of the Universe. His paintings are ahead of the time; he determines trends and develops perspectives of a post-industrial civilization.

He has a completely original technique, which is called “pliontanizm” (from Ukrainian word “pliontaty” – to weave, to wattle), which balances on the man-made and technological limits. His paintings have the dramatic effect of 25 fast frames, that influence the human sub conscious, attract, and urge change. The Master has created his own belief system from artistic instruments, based on fine aesthetics, deep-rooted traditions, and directed towards a long-term perspective.

Below are photos of opening event:

   
   
   
   
   
   
   
   

Výstava obrazů Ivana Marčuka v Praze v Galerii Jakubska 25.08 – 10.09.2017.

Ivan Marčuk – žijící legenda ukrajinského umění. Je Národním umělcem Ukrajiny a géniem moderního umění. Je jediným ukrajinským umělcem uznávaným Mezinárodní akademií moderního umění v Římě a členem Golden Guild.

Britský The Daily Telegraph zahrnul v roce 2007 Ivana Marčuka do top 100 géniů dnešní doby, neboť vytváří vícerozměrné obrazy světa. Jeho tvorba předstihla dobu, určuje trendy a rozvíjí perspektivy postindustriální civilizace.

Umělec má svou vlastní originální malířskou techniku nazvanou „pliontanizm“ (z ukrajinského slova „pliontaty“ – tkát či vrstvit), která vyvažuje uměle vytvořené a technologické limity. Jeho obrazy mají dramatický účinek 25ti rychlých rámců, které ovlivňují lidské podvědomí, přitahují a pobízejí ke změnám. Mistr Marčuk vytvořil svůj vlastní systém víry z uměleckých nástrojů, založených na jemné estetice hluboce zakořeněných tradic a zaměřených na dlouhodobou perspektivu.

Tady níže najdete fotografie z vernisáže výstavy:

   
   
   
   
   
   
   
   

© Galerie Jakubska - New Impressionism. Limited 2017. All rights reserved.

Images of contemporary art on this website may not be reproduced
without prior permission of Jakubska Gallery or the artists.
+